§. 1 Wprowadzenie

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej AstroMag.pl (dalej: „Serwis”).
1.2. Serwis dostępny jest pod adresem: www.astromag.pl
1.3. Użytkownik, korzystając z Serwisu, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

§. 2 Definicje

2.1. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
2.2. Serwis – witryna dostępna pod adresem www.astromag.pl
2.3. Zawartość – treści publikowane w ramach Serwisu, w tym artykuły, horoskopy, rady, medytacje oraz wszelkie inne materiały.

§. 3 Zasady korzystania z Serwisu

3.1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z prawem, przestrzegając niniejszego regulaminu.
3.2. Zawartość Serwisu stanowi własność AstroMag.pl i podlega ochronie prawnej.
3.3. Zakazuje się kopiowania, modyfikowania oraz dystrybucji jakiejkolwiek części Zawartości bez pisemnej zgody właściciela Serwisu.

§. 4 Odpowiedzialność

4.1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby Zawartość była aktualna i rzetelna, ale nie gwarantuje jej dokładności oraz kompletności.
4.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika na podstawie Zawartości.

§. 5 Prawa autorskie

5.1. Wszystkie prawa do Zawartości, w tym prawa autorskie, należą do Serwisu.
5.2. Jakiekolwiek wykorzystanie Zawartości bez zgody Serwisu jest zabronione.

§. 6 Ochrona danych osobowych

6.1. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych oraz polityką prywatności.

§. 7 Postanowienia końcowe

7.1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w dowolnym momencie.
7.2. Aktualny regulamin dostępny jest na stronie Serwisu.
7.3. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami regulaminu a indywidualnymi umowami zawartymi z Użytkownikami, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

Regulamin obowiązuję od 01.09.2023 r.